Producent sökes!

24.03.2022 kl. 08:48

Västra Nylands sång- och musikförbund söker en producent för ungdomsprojektet Queen Will Rock You! Projektet ska kulminera i en stor slutkonsert i Ekenäs Bollhall under hösten 2022 eller våren 2023, och involverar över 80 skolungdomar och ungefär lika många vuxna körsångare.

Finansiering finns, och platsen fylls så fort en lämplig person hittas. Jobbet inkluderar koordinering av övningarna, planerandet av själva konserten tillsammans med förbundet och den konstnärliga ledaren, marknadsföring mm. Samt att bistå förbundet med rapportering till finansiärerna efteråt.

Anställningsförhållandets längd bestäms av datumet för slutkonserten, och arbetet innebär en del kvälls- och veckoslutsarbete.

Skicka in en fritt formulerad ansökan till brunos@minmail.fi

Vid eventuella frågor, kontakta förbundets ordförande Börje Broberg, brunos@minmail.fi eller 044 5410679

 

VNSMF