Du når förbundet på e-postadressen vnsmf.info(at)gmail.com

 

 

Titel

Namn

Kör

Telefon

Ordförande

Mira Strandberg Girls'n Qvinns 040-559 09 09

Viceordförande 

Sixten Kraemer Degerby bortblandade kör  

Sekreterare 

Johan Lindholm Manskören Raseborg 050-3551504  

Kassör

Roger Lönnberg 

Manskören Raseborg

 

Medlem

Kurt Böckerman Hangö Manskör  

Medlem

Kerstin Frondén Sångföreningen Cajorna  

Medlem

Magnus Lindström Ekenäs Manskör  

Medlem

Pia Sandström Sångföreningen Cajorna  

Medlem

Sanna Toivari Hangö damkör Decibella  

Medlem

Ann-Mari Wikström

Girls'n Qvinns

 

Medlem

Jockum von Wright Västnyländska kammarkören  
Suppleant Börje Broberg Västnyländska kammarkören  
Suppleant Svante Forsman  Västnyländska kammarkören