Förbundets uppgifter och skyldigheter

 • hålla kontakt till körerna via medlemsbrev och e-post
 • ge information om allt som berör den egna regionen och FSSMF
 • stöda körerna ekonomiskt för olika projekt
 • hålla utbildningsdagar, t.ex.tonbildning och röstvård för korister
 • administrera dirigentkurser och stämledarkurser som FSSMF utlyser
 • uppmuntra körerna att delta i olika kurser för att utveckla sig inom körsång och få inspiration

Vad får den enskilda körmedlemmen av förbundet

 • tidningen Resonans- vår  finlandssvenska musiktidning. Alla körer kan skicka material till tidningen
 • musikaliska upplevelser i form av gemensamma projekt
 • körresor där förbundet kan understöda ekonomiskt
 • ny repertoar
 • ett musikaliskt socialt liv med många nya vänner

Utmärkelser som beviljas körerna och körmedlemmarna enligt givna kriterier

 • Silvermärket - ett medlemsmärke som kan köpas då man börjar i en kör som hör till förbundet
 • Guldmärket - ett förtjänstmärke som kan beviljas efter 25 års aktivitet inom ngn av de föreningar/körer/orkestrar som är medlemmar i FSSMF. Den kör man för tillfället är aktiv i anhåller om guldmärket av VNSMF´s styrelse
 • Diplom - en utmärkelse som följer samma kriterier som guldmärket men som beviljas efter 50 års aktivitet
 • Standar - tilldelas personer som styrelsen anser skall uppmärksammas. Numrerade.
 • Guldmärke med hänge, numrerat- tilldelas dirigenter och musiker som gjort musikaliska insatser inom musiklivet i Västra Nyland.
 • Amor Musicae - Västra Nylands Sång-och Musikförbunds egen vandringsstaty som för två år i taget ges till en kör för aktiv verksamhet. Styrelsen för VNSMF utser mottagaren.

Stipendier och understöd

 • Sigurd Snåre stipendiet - kan tilldelas körsångare som den egna kören vill uppmärksamma och uppmuntra
 • Understöd - beviljas körer efter behov. Man kan i princip anhålla för allt som har med körverksamheten att göra. Understöd skall ansökas hos styrelsen inom februari eller oktober

Övrigt

 • VNSMF hyr mötesutrymme av staden Raseborg på  Raseborgsvägen 5 i Ekenäs. Utrymmet kallas "Labben"
 • I Labben förvaras allt material som tillhör lokalförbundet
 • medlemskörerna har möjlighet att förvara sitt material samt hålla möten i utrymmet

Arresten

 • Förbundets gamla dokument (protokoll, brev, klippböcker, vissa noter) finns i Lokalarkivet Arresten i Karis, ett arkiv för föreningars och förbunds dokument. Detta är värdefull kör- och musikhistoria